JTA-Connection

Uutiset


JTA Connection Oy:n kasvu jatkuu ja hallitus vahvistuu

03.09.2018 07:09

JTA Connection on vahvistanut hallitustaan kahdella ulkopuolisella, riippumattomalla liike-elämän ammattilaisella. Hallituksen täydentäminen tuo lisää kokemusta ja näkemystä, jota voimakkaasti kehittyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan. Uusina jäseninä ovat aloittaneet DI Kari Lyytikäinen ja KTM Antti Kärkkäinen.  

Kari Lyytikäinen on kone- ja tuotantotekniikan tutkimuspäällikkö Tampereen teknillisessä yliopistossa. Lyytikäinen on aiemmin työskennellyt kolmenkymmen vuoden ajan mm. Valmetilla, Tampellassa ja Agcolla, jossa viimeksi toimi Agco-konsernin globaalissa tuotannonkehityksessä. Hänellä on vahva kokemus tuotannosta, strategioista, pk-yritysten konsultoinnista ja hallitustyöstä.

KTM Antti Kärkkäinen on päätoimeltaan Proxion Oy:n talousjohtaja. Kärkkäinen on aiemmin työskennellyt yli viidentoista vuoden ajan Solteq -konsernin talousjohtajana ja sitä ennen KHT-tilintarkastajana KPMG:n palveluksessa. Hänellä on vahva kokemus strategioiden ja niitä tukevien yritysjärjestelyiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta, käytännön talousohjauksesta sekä hyvästä hallintotavasta.

JTA Connection Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Välimäki toteaa: ”Tavoitteenamme oli löytää henkilöt, joilla on kokemusta palveluiden sekä liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä kasvuhakuisessa liiketoimintaympäristössä ja laajat liike-elämän verkostot. Kasvustrategian toteuttamiseksi tarvitsemme hallitukselta vahvaa tukea ja uudenlaista ajattelua kehittääksemme palveluitamme ja suorituskykyämme edelleen.  

 Olen erittäin tyytyväinen, että Kari ja Antti halusivat lähteä mukaan nyt kun JTA Connection ylittää tietynlaisena kasvun rajapyykkinä pidetyn 10 me liikevaihtotason ja useita merkittäviä projekteja on meneillään sekä näköpiirissä. Hallitus on tämän täydentämisen jälkeen iskussa, täynnä kokemusperäistä tietoa ja taitoa. 

Hallituksessa jatkavat Timo Ahonen, Mats Kronholm ja Olli Välimäki (pj).

Lisätiedot:

Timo Ahonen, toimitusjohtaja, 040 - 73 92 886
Olli Välimäki, hallituksen puheenjohtaja, 050 - 38 34 729

Kasvu jatkuu – robotiikkaosaajat yhdistävät voimansa!

02.05.2018 15:55

JTA Connection Oy on vahvistanut robotiikkaosaamistaan ostamalla Ylöjärvellä toimivan Sasbotics Oy:n koko osakekannan.

”Kauppa tukee JTA Connection Oy:n kasvustrategiaa ja vahvistaa asemaamme kehittyvällä alalla” iloitsee JTA Connectionin toimitusjohtaja Timo Ahonen.

Yritysten osaamisen ja resurssien yhdistäminen mahdollistaa vaativien ja laajojen robotiikka- sekä automaatioprojektien toteuttamisen.
Sasboticsin omistajat Jussi Eronen ja Jarkko Lepistö jatkavat JTA Connection Oy:n osakkaina sekä johtoryhmän jäseninä.

”Kaupan myötä pystymme jatkossa palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja tarjoamaan laajempia robotiikka- ja automaatioratkaisuja.” toteavat Jussi ja Jarkko.

Kohti vahvempaa kasvua

07.12.2017 08:51

JTA Connection Oy on vahvistanut vakavaraisuuttaan ja laajentanut omistuspohjaansa yritysjärjestelyllä.

Järjestelyn tavoitteena on luoda taloudelliset edellytykset voimakkaan kasvun ja kehittymisen jatkumiselle.

Yhtiön pääomistajana (70 %) ja toimitusjohtajana jatkaa Timo Ahonen. Uusi osaomistajia ovat Expert Services ja Solutions liiketoiminta-alueiden johtajat Mats Kronholm ja Jere Mattjus sekä muutamat sijoittajatahot.

JTA Connection Oy:n hallituksessa jatkavat Olli Välimäki (pj) ja Timo Ahonen sekä uutena jäsenenä aloittaa Mats Kronholm.

 

Järjestelyn myötä yhtiön y-tunnus muuttuu. Uusi y-tunnus on 2870588-9.

Muutoksia organisaatiossamme

22.02.2017 07:40

1.2.2017 astui voimaan uusi organisaatiorakenne jossa eriytimme Expert Services ja Solutions toiminnot erillisiksi liiketoimintayksiköiksi.

 

Expert Services – liiketoimintayksikköä johtaa Mats Kronholm ja yksikön avainasiakaspäälliköksi on nimitetty Heikki Väisänen.

 

Solutions – liiketoimintayksikköä johtaa Jere Mattjus. Jere tulee vahvistamaan  robotti- ja ratkaisuliiketoimintaamme vahvalla konepajataustallaan.

 

Hankinnoista vastaa Hankintapäällikkö Eero Heiskanen.

Kaikissa myyntiin liittyvissä asioissa voitte edelleen olla yhteydessä myyntiimme, Aki Lehtoon(+ 358 50 3711 489)tai Juho Vartiaiseen(+ 358 400 800 391).

Kaikkien sähköpostiosoitteet säilyvät samassa muodossa, etunimi.sukunimi@jtaconnection.fi

JTA-Connection Oy on vahvistanut hallitustaan kahdella ulkopuolisella, riippumattomalla jäsenellä

02.11.2016 15:03

Yhtiön tarkoitus on määrätietoisesti kehittää hallintoaan, täsmentää ja konkretisoida kasvustrategiaansa ja näin varmistaa yhtiön menestys myös tulevaisuudessa. Uusina hallituksen jäseninä ovat aloittaneet DI Juha Ritala ja KTT Olli Välimäki.

Ritala on Enmac Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja. Aiemmin Ritala on työskennellyt mm. Patria Aerostructures Oy:n, Space at Patria Advanced Solutions Oy:n ja ABB:n palveluksessa. Hänellä on vahva kokemus strategiatyöstä, kansainvälisestä liiketoiminnasta ja pk-yritysten kehittämisestä.

Välimäki on Pari passu Oy:n toimitusjohtaja, tutkija ja kouluttaja. Välimäki on aiemmin työskennellyt mm. Linnea Capitalin, Danske Bankin ja Nordea Pankin palveluksessa. Hänellä on vahva kokemus mm. pk-yritysten rahoitusjärjestelyistä ja hallitustyöstä.

Hallitus on keskuudestaan valinnut Välimäen (HHJ) toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

Lisätiedot:

Timo Ahonen, toimitusjohtaja, 040 - 73 92 886
Olli Välimäki, hallituksen puheenjohtaja, 050 - 38 34 729

Lisää uutisia