Wärtsilä

Yhteisiä projekteja JTA-Connectionin kanssa Wärtsilällä on kertynyt vuosien varrella useita kymmeniä. JTA-Connection on huolehtinut mm. Wärtsilän diesel- ja
kaasuvoimalaitoksien asennusvalvonnasta ja käyttöönotoista.

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristö- tehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa.